Design & Event

ยูชิมีบริการงานพิมพ์ระบบ Digital Offset สำหรับลูกค้าที่ต้องการพิมพ์สื่อโฆษนา เช่น ใบปลิว โปสเตอร์ นามบัตร หัวจดหมาย แผ่นพับโบรชัวร์ แคทตาล็อก เมนูอาหาร ฯลฯ ที่ต้องการพิมพ์เป็นจำนวนน้อย แต่ได้ราคาประหยัดกว่าเข้าโรงพิมพ์ เนื่องจากว่าไม่มีต้นทุนคงที่อย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการทำเพลตแม่พิมพ์ ต้องการแค่ไหนพิมพ์แค่นั้น (Print on Demand) นอกจากนี้ยังสามารถทำงานด่วนได้ภายใน 2-3 ชั่วโมง ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ Digital Offset ระดับอุตสาหกรรม จึงมั่นใจได้ในคุณภาพของงาน

TOP