พัดลมแขวน

แสดงทั้งหมด 2

พัดลมเปล่า แขวน

บริการให้เช่าพัดลม พัดลมตั้งพื้น พัดลมเปล่า พัดลมธรรมดา ขยาด 26 นิ้ว ทั้งพัดลม Indoor และ พัดลม Outdoor
มีทีมช่างติดตั้งถึงหน้างาน วางระบบและทิศทางลมที่เหมาะสมกับสถานที่จัดงาน ให้ลมที่เย็นหมุนเวียนทั่วถึงบริเวณงาน

พัดลมเปล่าตั้งพื้น

บริการให้เช่าพัดลม พัดลมตั้งพื้น พัดลมเปล่า พัดลมธรรมดา ขยาด 26 นิ้ว ทั้งพัดลม Indoor และ พัดลม Outdoor
มีทีมช่างติดตั้งถึงหน้างาน วางระบบและทิศทางลมที่เหมาะสมกับสถานที่จัดงาน ให้ลมที่เย็นหมุนเวียนทั่วถึงบริเวณงาน