ระบบตั้งพื้น

แสดงทั้งหมด 3

พัดลมไอน้ำระบบแขวน

สามารถแขวนกับเสาเต้นท์ได้ (แบบไม่ถาวร รื้อถอนได้)

พัดลมไอน้ำแบบเคลื่อนที่ มีถังน้ำในตัว

พัดลมไอน้ำแบบติดตั้งระบบบ ช่วยลดความร้อนอบอ้าวลดอุณหภูมิได้สูงสุด 5-10 องศาเซลเซียส  ในพื้นที่ Outdoor  ไอน้ำจะระเหยไปอย่างรวดเร็ว

พัดลมแบบเคลื่อนที่ด้วยล้อ มีถังน้ำในตัว ด้านล่างถังจะมีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวก ง่ายต่อการติดตั้ง  เมื่อน้ำในถังหมดระบบจะตัดการพ่นน้ำอัตโนมัติ เพื่อป้องกันปั๊มแรงดันเสียหาย

หรือสามารถเติมน้ำได้ตลอดเวลาในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ พัดลมไอน้ำด้านหน้าจะมีหัวพ่นหมอก (Mist Nozzle) 6 หัว  สร้างละอองหมอกด้วย ปั๊มแรงดันสูง (high pressure pump)

ทำให้ได้ไอน้ำที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมถึง 10 เท่า

พัดลมไอน้ำแบบเดินระบบ

พัดลมไอน้ำแบบติดตั้งระบบบ สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ 10 ชั่วโมง โดยน้ำจะต่อตรงจากปั้มแรงดันโดยเฉพาะ แรงดันน้ำจะส่งไปยังหน้าพัดลมซึ่งมี หัวพ่นขนาด 5 ไมครอนเป็นตัวสร้างละอองน้ำขนาดเล็กจนกลายเป็นไอหมอก   ช่วยลดความร้อนอบอ้าวได้ดีในพื้นที่ Outdoor สามารถลดอุณหภูมิได้สูงสุด 5-10 องศาเซลเซียส ที่สำคัญไอน้ำจะระเหยไปอย่างรวดเร็วไม่ทำให้เปียกและเกิดความรำคาญ (ใช้น้ำ 12 ลิตรต่อชั่วโมง)