ชุดเวทีสงฆ์

แสดงทั้งหมด 1

ชุดเวทีสงฆ์

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เพล(แบบยกแท่นอาสนะสงฆ์)
ให้เช่าอุปกรณ์ชุดพิธีสงฆ์ โดยจะจัดเตรียมสถานที่ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนพิธี