เต้นท์พองลม LED

วัสดุ Nilon โปร่งแสง ไฟ LCD

รายละเอียดสินค้า

เต็นท์พองลมสำหรับงานภายนอก
สำหรับ 50 คน
16.5×11.5×5.5
พื้นปูพรม 16.5×11.5×5.5
แอร์ 5 ตัน 3 ตัว