เต็นท์ทรงโค้ง

เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง Semi-Circle Tent

อุปกรณ์เสริม : ผ้าปิดเต้นท์รอบด้าน, ติดติดแอร์

จำนวนสินค้า : มีมากกว่า 100 เต้นท์

รายละเอียดสินค้า

ขนาด

3 x 3 เมตร 4 x 4 เมตร
5 x 5 เมตร 4 x 8 เมตร
5 x 12 เมตร 10 x 10 เมตร

มีบริการ : เต้นท์ติดแอร์
หมายเหตุ สินค้าเต้นท์ทุกรูปแบบ ให้บริการเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล (สอบถามข้อมูล และบริการดูพื้นที่ฟรี)