เก้าอี้พลาสติกขาว

บริการให้เช่าเก้าอี้สีขาว เช่าเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง เกรด A มีแบบคลุมผ้า – ไม่คลุมผ้า

รายละเอียดสินค้า

เก้าอี้พลาสติกสีขาว เบาแต่แข็งแรง