พัดลมไอน้ำแบบเคลื่อนที่ มีถังน้ำในตัว

พัดลมไอน้ำแบบติดตั้งระบบบ ช่วยลดความร้อนอบอ้าวลดอุณหภูมิได้สูงสุด 5-10 องศาเซลเซียส  ในพื้นที่ Outdoor  ไอน้ำจะระเหยไปอย่างรวดเร็ว

พัดลมแบบเคลื่อนที่ด้วยล้อ มีถังน้ำในตัว ด้านล่างถังจะมีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวก ง่ายต่อการติดตั้ง  เมื่อน้ำในถังหมดระบบจะตัดการพ่นน้ำอัตโนมัติ เพื่อป้องกันปั๊มแรงดันเสียหาย

หรือสามารถเติมน้ำได้ตลอดเวลาในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ พัดลมไอน้ำด้านหน้าจะมีหัวพ่นหมอก (Mist Nozzle) 6 หัว  สร้างละอองหมอกด้วย ปั๊มแรงดันสูง (high pressure pump)

ทำให้ได้ไอน้ำที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมถึง 10 เท่า

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด YUSHI FAN

ขนาดหน้ากว้า 24 นิ้ว
ความสูง 172 เซนติเมตร
ถังบรรจุน้ำ 36 ลิตร
ใช้งานได้นาน 3-5 ชั่วโมง / เติมน้ำต่อถัง
แหล่งจ่ายไฟ 1.35 แอมป์
กำลังไฟฟ้า 287 วัตต์
ครอบคลุมพื้นที่ 40 ตารางเมตร/ตัว
พัดสาย 90 องศา
ปรับแรงลม 3 ระดับ

พัดลมไอน้ำแบบเคลื่อนที่ด้วยล้อ มีถังน้ำในตัว เป็นรุ่นยอดนิยม เนื่องจากสะดวกในการติดตั้งและเคลื่อนย้าย พัดลมจะสร้างละอองน้ำด้วยเทคนิคแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal) ให้ความเย็นได้กว้างและไกล ง่ายต่อการนำไปใช้งานทุกสถานที่